Wyniki rekrutacji Pomysł na biznes… edycja IV

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”. Lista osób zakwalifikowanych Informujemy, że ww. osoby przed...

Pomysł na biznes… IV edycja

Szanowni Państwo, w związku z wystąpieniem rozbieżności wynoszących co najmniej 30 punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji Oceny Wniosków w ocenie biznesplanów, zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na...

Pomysł na biznes… edycja IV

Szanowni Państwo, informujemy, iż osoby biorące udział w projekcie „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV” w terminie do 21 sierpnia 2018 r. powinny złożyć następujące dokumenty: wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego biznesplan...

Pomysł na biznes… edycja IV

Szanowni Państwo, przedstawiamy zaktualizowane harmonogramy szkoleń ABC przedsiębiorczości w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”: Grupa I Grupa II Poniżej zamieszczamy także Regulamin przyznawania wsparcia oraz wniosek o udzielenie dotacji,...

Pomysł na biznes… IV edycja

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Jednocześnie zakwalifikowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny do...

Pomysł na biznes… IV edycja

Dodano: 12.06.2018 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”  Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w ramach projektu „Pomysł na biznes...