Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z licznymi brakami formalnymi we wnioskach o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego oraz w biznesplanach, termin oceny wniosków został wydłużony. Lista rankingowa zostanie umieszczona na naszej stronie w terminie do 29.08.2017. Wydłużenie terminu oceny wniosków pozwoli na uzupełnienie braków osobom, które złożyły niekompletne wnioski.