Szanowni Państwo.

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem ocena złożonych wniosków i biznesplanów zostanie dokonana w terminie
do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków (tj. nie później niż do 22.08.2017).

Po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków, przed wysłaniem zawiadomienia w formie pisemnej do uczestnika projektu, wynik oceny w postaci listy rankingowej zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie listy na stronie internetowej.