W związku z przedłużająca się procedurą zatwierdzenia dokumentów rekrutacyjnych przez Instytucję Pośredniczącą, poniżej przedstawiamy uaktualniony harmonogram realizacji projektu:

Grudzień 2016 r.- Styczeń 2017 r. – przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej ( Regulamin Rekrutacji oraz Formularz Rekrutacji)
Luty – marzec 2017 r. – przyjmowanie i  ocena fiszek projektowych
marzec 2017 r.  – Test predyspozycji przedsiębiorczych  dla 80 osób z najwyższą liczbą punktów
Marzec – kwiecień 2017 r. – Indywidualne doradztwo zawodowe dla 40 Uczestników projektu
Kwiecień – czerwiec 2017 r. – Szkolenie ABC przedsiębiorczości  dla 40 UP
Czerwiec – sierpień 2017 r. – Podpisanie umów o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego.
Lipiec 2017 – sierpień 2018 r. – Udzielanie specjalistycznego pomostowego wsparcia doradczego (12h/1 UP)
Lipiec 2017 – sierpień 2018 r. – Wypłaty wsparcia pomostowego
Lipiec 2017 – sierpień 2018 r. – Przeprowadzenie 24 godzin Forum Wymiany Doświadczeń