Osoby zakwalifikowane do projektu będą uczestniczyły w szkoleniu ABC Przedsiębiorczości.

Szkolenie będzie realizowane w maju. O dokładnym terminie szkolenia zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.