Informujemy, iż zaktualizowany Regulamin rekrutacji uczestników projektu został zamieszczony na stronie projektu.
W Regulaminie zmieniona została definicja osób poszukujących pracę (§ 2 Uczestnicy projektu).
Treść po zmianie: Osoby poszukujące pracy – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.

Obowiązujący regulamin projektu