Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem rozbieżności wynoszących co najmniej 30 punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji Oceny Wniosków w ocenie biznesplanów, zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV” (§6 pkt. 8) wnioski te muszą być poddane dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający wylosowany przez Przewodniczącego. Tym samym ogłoszenie wyników oceny biznesplanów ulega przesunięciu i nastąpi do 14.09.2018 r.