Poniżej zamieszczamy wyniki egzaminu, który odbył się 21.09.2017

wyniki