Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”.

Lista osób zakwalifikowanych

Informujemy, że ww. osoby przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego muszą zarejestrować działalność gospodarczą w terminie do 21.09.2018 r. Po zarejestrowaniu działalności proszę o przesłanie na adres mailowy k.niesterowicz@ordo.info.pl wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. W mailu proszę także o informację czy uczestnik projektu zamierza rejestrować się jako podatnik VAT.

Jednocześnie informujemy, że dotacja wypłacana jest w kwocie brutto (z podatkiem VAT) tym wnioskodawcom, którzy oświadczą, że nie zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT, a w kwocie netto (bez podatku VAT) tym wnioskodawcom, którzy oświadczą, że zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.