Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu, formularz rekrutacyjny składacie Państwo w zamkniętej kopercie.
Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok