Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, niniejszym informujemy, iż z dniem 11 marca 2020r. do odwołania zawiesza się prowadzenie wszystkich zajęć dydaktycznych oraz innych rodzajów kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Powyższe wiąże się z koniecznością odwołania zaplanowanych na 21 – 22.03.2020r. zajęć w ramach Studiów Podyplomowych „Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia”.

 

Jednocześnie informujemy, iż w ciągu jednego tygodnia zostanie Państwu przekazana informacja na temat sposobu kontynuacji zawieszonych zajęć.

Zarządzenie_36_2020