Informujemy, iż zawarta w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu definicja osób poszukujących pracę (§ 2 Uczestnicy projektu) ulegnie zmianie. Treść po zmianie: Osoby poszukujące pracy – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Zaktualizowany Regulamin rekrutacji uczestników projektu zostanie umieszczony na naszej stronie wkrótce.