ZAPYTANIA OFERTOWE

Znajdziecie tu Państwo informację nt. wszystkich ogłaszanych przez nas przetargów. Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie cenowe nr 1/3.1.2-S2/2019/ORDO

dodano: 07.03.2019

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – szkolenie z programowania graficznego robota typu NAO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

rozeznanie cenowe 1/3.1.2-S2/2019/ORDO – roboty

 

Rozeznanie cenowe nr 1/3.1.2-S2/2019/ORDO

dodano: 04.02.2019

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – KORP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szkolenia dla n-li rozeznanie cenowe 1_3.1.2-S2_2019_ORDO – KORP

 

Rozeznanie cenowe nr 1/3.1.2-S2/2019/ORDO

dodano: 04.02.2019

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szkolenia dla n-li rozeznanie cenowe 1_3.1.2-S2_2019_ORDO – trening słuch, wzrok

 

Rozeznanie cenowe nr 1/3.1.2-S2/2019/ORDO

dodano: 04.02.2019

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – Rehacom

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szkolenia dla n-li rozeznanie cenowe 1_3.1.2-S2_2019_ORDO Rehacom

 

Rozeznanie cenowe nr 1/3.1.2-S2/2019/ORDO

dodano: 04.02.2019

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – szkolenie komputerowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szkolenia dla n-li rozeznanie cenowe 1_3.1.2-S2_2019_ORDO – szkolenia komputerowe

 

Rozeznanie cenowe nr 1/3.1.2-ZB/2018

dodano: 20.09.2018

usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Białostoczku i Zabłudowie oraz Gimnazjum w Zabłudowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozeznanie cenowe

załącznik 1 – Formularz ofertowy

załącznik 2 – Oświadczenie oferenta

załącznik 3 – Wzór programu zajęć

załącznik 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04./5.4/2018

dodano: 23.01.2018

usługę cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków do miejsca realizacji szkoleń realizowanych w ramach projektu „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

załączniki do zapytania ofertowego

 

 

Zapytanie ofertowe nr 06.1/5.4/2018

dodano: 23.01.2018

zapewnienie noclegów (w wymiarze 105 osobodni) uczestnikom projektu „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

załączniki

 

Rozeznanie rynku nr 01/7.1/2017 z dnia 21.11.2017

dodano: 21.11.2017

Wykonanie doradztwa zawodowego

„Integruj się, pracuj, wygrywaj”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie ofertowepobierz

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/3.1.1/BP/2017 z dnia 17.05.2017

dodano: 17.05.2017

Dostawa i montaż mebli do Przedszkola na Hołowiesku w Bielsku Podlaskim.

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie ofertowepobierz

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/3.1.1/BP/2017 z dnia 17.05.2017

dodano: 17.05.2017

Dostawa i montaż elementów placu zabaw do Przedszkola na Hołowiesku w Bielsku Podlaskim.

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie ofertowepobierz

 

 

 

Rozeznanie cenowe nr 08_1/5.4/2018

dodano: 17.04.2018

Rozeznanie cenowe nr 08_1/5.4/2018 z dnia 17.04.2018
realizacja zajęć teoretycznych w ramach projektu „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”.

 1. zapytanie ofertowe – Zapytanie ofertowe-trenerzy III

 

 

Zapytanie ofertowe 02/3.1.2/2017 z dnia 14.03.2017

dodano: 14.03.2017

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Choroszczy.

„Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Choroszczy”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie ofertowepobierz

 1. Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr. 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr. 3 – Wykaz doświadczenia – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze
 4. Załącznik nr. 3a – Wykaz doświadczenia – doradztwo zawodowe
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym
 6. Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis zamówienia
 7. Załącznik nr 6 – Wzór programu zajęć

Wersje edytowalne:

 1. Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr. 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr. 3 – Wykaz doświadczenia – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze
 4. Załącznik nr. 3a – Wykaz doświadczenia – doradztwo zawodowe
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym
 6. Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis zamówienia
 7. Załącznik nr 6 – Wzór programu zajęć

 

Informacja o wyniku postępowania:
W wyniku postępowania wybrana została oferta złożona przez: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO ul. Kozarska 20 18-230 Ciechanowiec

 

 

Zapytanie ofertowe 01/3.1.2/2017 z dnia 22.02.2017

dodano: 22.02.2017

Dostawa i konfiguracja nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK dla Zespołu Szkół w Choroszczy

„Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Choroszczy”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie ofertowe – pobierz

 1. Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr. 2 – Oświadczenie
 3. Załącznik nr. 3 – Doświadczenie
 4. Załącznik nr. 4 – Szczegółowy opis zamówienia

Wersje edytowalne:

 1. Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr. 2 – Oświadczenie
 3. Załącznik nr. 3 – Doświadczenie
 4. Załącznik nr. 4 – Szczegółowy opis zamówienia

Informacja o wyniku postępowania:

W wyniku postępowania wybrana została oferta złożona przez:
Syntis Sp. z o.o.
Ciołkowskiego 11/1
15-523 Grabówka

Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016

dodano: 08.07.2016

Zapytanie ofertowe 03/5.4/2016 z dnia 08.07.2016
Zakup, przygotowanie i dostawa 875 kompletów materiałów (segregator, notatnik i długopis) dla uczestników projektu pn. „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”

 1. zapytanie ofertowe – pobierz
 2. załączniki do zapytania ofertowego – pobierz
 3. załączniki w wersji edytowalnej –pobierz

Informacja o wyniku postępowania:

W wyniku postępowania wybrana została oferta złożona przez:

ZAPOL Sobczyk Sp.J.
al. Piastów 42,
71-062 Szczecin

Zapytanie ofertowe nr 01/ORDO/2016

dodano: 20.05.2016

Zapytanie ofertowe 01/ORDO/2016 z dnia 20.05.2016
Wybór kierowników kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w projekcie pn. „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”

 1. zapytanie ofertowe – Zapytanie ofertowe_pielęgniarki

Informacja o wyniku postępowania:

W wyniku postępowania wybrana została oferta złożona przez:

Barbara Szymkowska
Krystyna Piekut
Małgorzata Twarowska
Bożena Kulesza-Brończyk