ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

„Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 • Koszt kursu: 900,00 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 70 godzin dydaktycznych (w tym 35 godz. teorii oraz 35 godz. stażu), zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów)
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30
Lp. Moduł Teoria – liczba godzin

Staż

 

 

Łączna liczba godzin

Placówka Liczba godzin
1. Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych 6 6
2. Podawanie leków przeciwnowotworowych 9

oddział onkologiczny, oddział chemioterapii, oddział ginekologii onkologicznej

 

 

oddział chemioterapii dziennej, poradnia chemioterapii

25

 

 

 

 

10

64
3. Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego 6
4. Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu 14
Łączna ilość godzin 35   35 70

 

„Opieka nad pacjentem ze stomią”

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 • Koszt kursu: 700,00 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 173 godzin dydaktycznych (w tym 68 godz. teorii oraz 105 godz. stażu), zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem ze stomią)
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30
Lp. Moduł Teoria – liczba godzin Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
1.

Kliniczne podstawy wykonania przetok jelitowych

 

20 20
2. Aspekty opieki nad pacjentem ze stomią jelitową 24

Oddział chirurgiczny ogólny; oddział chirurgii koloproktologicznej, oddział chirurgii onkologicznej, oddział chirurgii gastroenterologicznej

 

35 59
3. Jakość życia pacjenta ze stomią jelitową 6

Poradnia koloproktologiczna

 

35 94

Poradnia onkologiczna

 

35
Łączna ilość godzin 68   105 173*

 

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 17 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

„Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa”

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 • Koszt kursu: 950,00 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 90 godzin dydaktycznych (w tym 60 godz. teorii oraz 30 godz. stażu), zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa)
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: file:///C:/Users/Doradcy/Downloads/Resuscytacja%20krazeniowo-oddechowa(3).pdf
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30

 

Lp. Moduł Teoria – liczba godzin Staż Łączna liczba godzin  
Placówka Liczba godzin  
wykłady ćwiczenia  
1.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS

 

5 10 15  
2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS 15 30

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

 

30 75  
Łączna ilość godzin 20 40   30 90*  

 

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 9 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.