Zaspół PCEiA ORDO

Marta Kuczuk – Prezes Zarządu

Anna Gawrońska-Kulesza

Paulina Godlewska

Joanna Kulmaczewska

Beata Mołda

Urszula Walenciej