W perspektywie 2007 – 2013 zrealizowaliśmy ponad 20 projektów. Wśród naszych klientów znalazły się przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże, w naszych szkoleniach uczestniczyli właściciele i pracownicy MŚP. Zrealizowaliśmy grono projektów dla szkół i pracowników służby zdrowia.

Zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwoliło nam łatwo wdrożyć się w nową perspektywę finansowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym doświadczeniem w realizacji projektów oraz bieżącą działalnością w zakresie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Aktualnie realizowane

Zobacz co teraz realizujemy

Doświadczenie

Poznaj nasze dotychczasowe projekty