Pomysł na biznes… edycja IV

Szanowni Państwo, informujemy, iż osoby biorące udział w projekcie „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV” w terminie do 21 sierpnia 2018 r. powinny złożyć następujące dokumenty: wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego biznesplan...

Pomysł na biznes… edycja IV

Szanowni Państwo, przedstawiamy zaktualizowane harmonogramy szkoleń ABC przedsiębiorczości w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”: Grupa I Grupa II Poniżej zamieszczamy także Regulamin przyznawania wsparcia oraz wniosek o udzielenie dotacji,...

Pomysł na biznes… IV edycja

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Jednocześnie zakwalifikowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny do...

Pomysł na biznes… IV edycja

Dodano: 12.06.2018 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”  Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w ramach projektu „Pomysł na biznes...

Wytyczne dotyczące składania dokumentów- Pomysł na biznes…

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu, formularz rekrutacyjny składacie Państwo w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu Pomysł na biznes pomysłem...

Pomysł na biznes… – aktualniony regulamin projektu

Informujemy, iż zaktualizowany Regulamin rekrutacji uczestników projektu został zamieszczony na stronie projektu. W Regulaminie zmieniona została definicja osób poszukujących pracę (§ 2 Uczestnicy projektu). Treść po zmianie: Osoby poszukujące pracy – osoby...