Zaspół PCEiA ORDO

Marta Kuczuk
Prezes Zarządu

Anna Gawrońska

Julita Tymińska-Gaweł
(urlop macierzyński)

 

Urszula Walenciej