Zaspół PCEiA ORDO

Marta Kuczuk – Prezes Zarządu

Julita Gaweł

Anna Gawrońska-Kulesza

Paulina Godlewska

Joanna Kulmaczewska

Urszula Walenciej

Agnieszka Ziemba-Szekowska

Małgorzata Zalewska – urlop macierzyński