Zaspół PCEiA ORDO

Marta Kuczuk – Prezes Zarządu

Anna Gawrońska-Kulesza

Paulina Godlewska

Joanna Kulmaczewska

Beata Mołda

Kinga Urban

Urszula Walenciej

Agnieszka Ziemba-Szekowska