Zaspół PCEiA ORDO

Marta Kuczuk – Prezes Zarządu

Kinga Koziak

Joanna Kulmaczewska

Beata Mołda

Urszula Walenciej