Zaspół PCEiA ORDO

Marta Kuczuk – Prezes Zarządu

Anna Gawrońska

Paulina Godlewska

Joanna Kulmaczewska

Karol Niesterowicz

Justyna Rogalska

Urszula Walenciej

Małgorzata Zalewska

Agnieszka Ziemba-Szekowska