Zaspół PCEiA ORDO

Marta Kuczuk – Prezes Zarządu

Joanna Kulmaczewska

Beata Mołda

Kinga Urban

Urszula Walenciej