Zaspół PCEiA ORDO

Marta Kuczuk
Prezes Zarządu

Anna Gawrońska

Magdalena Słomska

 

 

Julita Tymińska-Gaweł
(zwolnienie lekarskie)

 

Urszula Walenciej