ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

„Pielegniarstwo onkologiczne”

kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania
określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia

 

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 

 • Koszt kursu: 2.000 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 240 godzin dydaktycznych:
  zajęcia teoretyczne 135 godzin;
  zajęcia praktyczne 105 godzin.

  Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż
  48 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30

„Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 • Koszt kursu: 900,00 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 70 godzin dydaktycznych (w tym 35 godz. teorii oraz 35 godz. stażu), zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów)
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30
Lp. Moduł Teoria – liczba godzin

Staż

 

 

Łączna liczba godzin

Placówka Liczba godzin
1. Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych 6 6
2. Podawanie leków przeciwnowotworowych 9

oddział onkologiczny, oddział chemioterapii, oddział ginekologii onkologicznej

 

 

oddział chemioterapii dziennej, poradnia chemioterapii

25

 

 

 

 

10

64
3. Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego 6
4. Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu 14
Łączna ilość godzin 35   35 70

 

„Opieka nad pacjentem ze stomią”

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 • Koszt kursu: 700,00 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 173 godzin dydaktycznych (w tym 68 godz. teorii oraz 105 godz. stażu), zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem ze stomią)
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30
Lp. Moduł Teoria – liczba godzin Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
1.

Kliniczne podstawy wykonania przetok jelitowych

 

20 20
2. Aspekty opieki nad pacjentem ze stomią jelitową 24

Oddział chirurgiczny ogólny; oddział chirurgii koloproktologicznej, oddział chirurgii onkologicznej, oddział chirurgii gastroenterologicznej

 

35 59
3. Jakość życia pacjenta ze stomią jelitową 6

Poradnia koloproktologiczna

 

35 94

Poradnia onkologiczna

 

35
Łączna ilość godzin 68   105 173*

 

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 17 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

„Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa”

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 • Koszt kursu: 950,00 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 90 godzin dydaktycznych (w tym 60 godz. teorii oraz 30 godz. stażu), zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa)
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: file:///C:/Users/Doradcy/Downloads/Resuscytacja%20krazeniowo-oddechowa(3).pdf
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30

 

Lp. Moduł Teoria – liczba godzin Staż Łączna liczba godzin  
Placówka Liczba godzin  
wykłady ćwiczenia  
1.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS

 

5 10 15  
2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS 15 30

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

 

30 75  
Łączna ilość godzin 20 40   30 90*  

 

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 9 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.