Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

Kolejny nabór projektów – październik 2017

Działanie 3.1.1

Szczegóły

RPOWP

Trwa nabór na projekty z RPOWP

Działanie 1.3

Szczegóły

Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość III

 

Trwa nabór na projekty z RPOWP

Działanie 2.3

 

Szczegóły

Kursy dla pracowników służby zdrowia
„Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”

sprawdź szczegóły

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia

szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników NFZ, pracowników pionów administracyjnych i pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych

sprawdź szczegóły

przeszkolonych osób

zrealizowanych projektów

mln zł dofinansowania

edycji studiów podyplomowych

Znajdź dofinansowanie odpowiednie dla siebie lub zleć to nam…

Wybierz źródło dofinansowania

Wyszukaj wsparcie w województwie podlaskim

Nabory wniosków

Informacja o aktualnych naborach wniosków.

Zasady realizacji projektu

Poznaj wymogi związane z realizacją projektu.