Studia podyplomowe "Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia"

Studia realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Zajęcia w Białymstoku, dofinansowanie w wysokości 50%.
Możliwość uzyskania Certyfikatu Audytora Wewnętrznego.

 

RPOWP

Trwa nabór na projekty z RPOWP

Działanie 1.3

Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV

 

Działanie 2.3

projekt realizowany w 2018 r.

 

Kursy dla pracowników służby zdrowia
„Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia

szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników NFZ, pracowników pionów administracyjnych i pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych

przeszkolonych osób

zrealizowanych projektów

mln zł dofinansowania

edycji studiów podyplomowych

Znajdź dofinansowanie odpowiednie dla siebie lub zleć to nam…

Wybierz źródło dofinansowania

Wyszukaj wsparcie w województwie podlaskim

Nabory wniosków

Informacja o aktualnych naborach wniosków.

Zasady realizacji projektu

Poznaj wymogi związane z realizacją projektu.