Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia

STUDIA PODYPLOMOWE

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów Podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Studia przekazują wiedzę i umiejętności do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą w warunkach tworzenia się nowego rynku usług medycznych zarówno w prywatnym jak i publicznym obszarze zmieniającego się systemu ochrony zdrowia.

Adresaci

Uczestnikami studiów byli i mogą być osoby, które zarządzają jednostkami ochrony zdrowia lub są zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia, a także w administracji samorządowej i rządowej, ubezpieczeniowej oraz wszyscy zainteresowani podniesieniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie nowoczesnego zarządzania. Studia są też doskonałą ofertą dla tych, którzy pragną zdobyć nowy i atrakcyjny zawód. Oferowane studia podyplomowe jednocześnie spełniają wymogi kwalifikacyjne na stanowiska kierownicze w jednostkach opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2000 r.

Czas trwania i liczba godzin

6 miesięcy, 150 godz.

W programie studiów m.in.

 • Restrukturyzacja i prywatyzacja w ochronie zdrowia
 • HTA EBMAbschluss Diplom
 • Polityka zdrowotna UE, unijne środki pomocowe
 • Podstawy prawne w ochronie zdrowia
 • Kontraktowanie świadczeń medycznych
 • Pisanie projektów, gra decyzyjna
 • Rachunek kosztów
 • Controlling w praktyce
 • Jakość i standard w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie personelem w ochronie zdrowia
 • Analiza finansowa
 • Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

 Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach,
 • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej.

Organizacja studiów

Szczegóły dotyczące organizacji studiów:

 • miejsce realizacji: Jurowiecka 56, 15-101 Białystok
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • dodatkowe usługi: materiały szkoleniowe, podręcznik

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią wieloletni pracownicy UE we Wrocławiu, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, w tym doświadczeni profesorowie i adiunkci , ale także praktycy mogący wykazać się szczególnymi osiągnięciami z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Dodatkowo na wykłady zapraszani są specjaliści z istotnych dla systemu instytucji, np. Narodowego Funduszu Zdrowia czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Kierownik

dr hab. Maria Węgrzyn
Katedra Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Cena

3200 PLN Istnieje możliwość płatności w ratach (na wniosek słuchacza).

Osoby wpisujące się w założenia grupy docelowej projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia” mogą ukończyć studia w cenie 1650 zł. Szczegóły na stronie projektu

Kontakt i zapisy

Urszula Walenciej, biuro@ordo.info.pl, 85/663 70 30