Studim prawa medycznego i ubezpieczeń

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.10.2008-31.03-2010

Cel projektu: wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pracowników sektora ochrony zdrowia w województwie podlaskim

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do pracowników sektora ochrony zdrowia województwa podlaskiego

Liczba osób przeszkolonych: 60

Wnioskowana kwota dofinansowania: 422.217,38 zł