Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci

Działanie: 9.5

Okres realizacji projektu: 01.02.2010-31.07.2010

Cel projektu: celem ogólnym projektu jest pobudzenie aktywności edukacyjnej mieszkańców obszaru Gminy Szepietowo i Miasta Wysokie Mazowieckie poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.

Grupa docelowa: mieszkańcy gminy Szepietowo i Wysokie Mazowieckie, rodzice i dzieci nie uczęszczające do przedszkoli

Liczba osób przeszkolonych: 385

Wnioskowana kwota dofinansowania: 49.585,00 zł