BADANIA I ROZWÓJ

Kluczowym priorytetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej.

Wspierane będą prace badawcze i rozwojowe (aż do stworzenia prototypu) realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także projekty obejmujące wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników prac B+R. Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie (rozbudowę) Działu B+R w przedsiębiorstwie.

Na lata 2014-2020 kwota środków z budżetu polityki spójności dla Polski to 82,5 mld euro. Fundusze na działalność B+R dla przedsiębiorców będą dostępne m.in. w ramach:

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Przykładowo budżet Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego celem będzie wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, zakłada, że prawie połowa spośród 8,61 mld euro środków zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności badawczej oraz wdrożenia jej wyników.

Program Operacyjny Polska Wschodnia skierowany jest do 5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) zapewniając dodatkowe środki na wsparcie działalności B+R oraz na infrastrukturę badawczo-rozwojową. Na szczeblu regionalnym w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczególnych województw przewidziano łącznie 31,28 mld euro na lata 2014-2020.

Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie dostępne w ramach licznych programów badawczych prowadzonych przez NCBiR, które są finansowane ze środków krajowych (www.ncbir.gov.pl).

Fundusze na działalność B+R pozwalają zoptymalizować w firmie wydatki na:

 • wynagrodzenia pracowników delegowanych do prac B+R
 • realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych
 • zakup wyników badań z jednostek naukowych
 • tworzenie prototypów, opracowywanie nowych technologii i produktów
 • stworzenie instalacji demonstracyjnych (pilotażowych)
 • ochronę własności przemysłowej
 • komercjalizację wyników badań
 • zakup aparatury oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R)
 • utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie