Czas na fachowców

Działanie: 9.2

Okres realizacji projektu: 01.09.2012-30.04.2014

Cel projektu: organizacja zajęć pozalekcyjnych, które kształtują kompetencje kluczowe i zawodowe, jak również organizacja praktyk pozalekcyjnych w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym

Grupa docelowa: uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Liczba osób przeszkolonych: 157

Wnioskowana kwota dofinansowania: 439.649,00 zł