W związku z wprowadzeniem zmian w projekcie (zaprzestanie finansowania zwrotu kosztów dojazdu na kurs) poniżej przedstawiamy uaktualniony regulamin oraz wzór umowy szkoleniowej:

 1. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pobierz
 2. Wzór umowy z Uczestnikiem/Uczestniczką na udział w projekcie pobierz
 3. Regulamin korzystania z noclegu pobierz

 

 1. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie pobierz DOKUMENT NIEAKTUALNY
 2. Załącznik nr 1 – Szczegółowe wymagania dotyczące uczestnictwa w kursach pobierz
 3. Załącznik nr 2 – Wzór formularza zgłoszeniowego pobierz
 4. Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie pobierz
 5. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w zakresie wywiadu i badań fizykalnych pobierz
 7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy z Uczestnikiem/Uczestniczką na udział w Projekcie pobierz DOKUMENT NIEAKTUALNY
 8. Załącznik nr 8 – Wniosek o zakwalifikowanie na kurs specjalistyczny pobierz
 9. Załącznik nr 9 – Wniosek o zakwalifikowanie na kurs kwalifikacyjny pobierz
 10. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i noclegów pobierz DOKUMENT NIEAKTUALNY