Doradztwo i szkolenia w PCEiA ORDO

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.03.2014-30.06.2015

Cel projektu:  Wzrost konkurencyjności PCEiA ORDO poprzez ukończenie certyfikowanych szkoleń przez 8 pracowników i wdrożenie strategii rozwoju firmy do końca 06.2015

Grupa docelowa: pracownicy PCEiA ORDO sp. z o. o.

Liczba osób przeszkolonych: 8

Wnioskowana kwota dofinansowania: 248.883,90 zł