Informacje ogólne

Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

 Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.01.2018

 Cel projektu: Uzyskanie kwalifikacji przez 3750 (3702 kobiet i 48 mężczyzn) pielęgniarek i położnych z zakresu dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego w terminie do 31.03.2018 r.

 Grupa docelowa: 3750 (3702 kobiet i 48 mężczyzn) pielęgniarek i położnych, wśród których 1500 osób (40%) stanowią osoby współpracujące (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz zamieszkują/pracują na trenie województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego lub mazowieckiego.

W wyniku realizacji projektu planujemy osiągnięcia następujących efektów:

  • liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi – 3750 osób (3702 kobiet i 48 mężczyzn)
  • liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept – 1500 osób (1494 kobiet i 6 mężczyzn)

Liczba osób przeszkolonych: 3750

 Wartość projektu: 9.633.704,30 zł

 Wnioskowana kwota dofinansowania: 9.344.693,16 zł