Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.02.2012-31.03.2013

Cel projektu: uzyskanie i wzrost wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych do poprawy efektywności funkcjonowania firm wśród 120 UP działających na terenie woj. Podlaskiego w branżach kluczowych dla rozwoju województwa

Grupa docelowa: osoby zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie woj. Podlaskiego w branżach/sektorach: przetwórstwo przemysłowe, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, budownictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport i gosp. magazynowa, rolnictwo, leśnictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Liczba osób przeszkolonych: 120

Wnioskowana kwota dofinansowania: 328.000,00 zł