Kompleksowy program rozwoju kompetencji studentów WSFiZ

Działanie: 4.1.1

Okres realizacji projektu: 01.02.2015-30.09.2015

Cel projektu: Wypracowanie praktycznych elementów kształcenia i nabycie kompetencji dostosowanych do aktualnych potrzeb przedsiębiorców wśród 80 studentów WSFiZ w Białymstoku w terminie do 30.09.2015 r.

Grupa docelowa: studencie Wyższej szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Liczba osób przeszkolonych: 80

Wnioskowana kwota dofinansowania: 497.476,92 zł