Nowoczesne metody zarządzania apteką

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.07.2009-31.12.2010

Cel projektu: poprawa zdolności adaptacyjnych i wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na podlaskim rynku usług farmaceutycznych

Grupa docelowa: projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie woj. podlaskiego oraz pracowników tych przedsiębiorców zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, działających w sektorze farmaceutycznym i medycznym

Liczba osób przeszkolonych: 60

Wnioskowana kwota dofinansowania: 463.095,29 zł