Nowoczesne technikum- modernizacja kształcenia zawodowego gwarancją lepszego startu w przyszłość

Działanie: 9.2

Okres realizacji projektu: 01.11.2012-30.06.2014

Cel projektu: podniesienie kształcenia zawodowego uczniów Technikum w celu podejmowania przez nich dalszej edukacji, wykonywania zawodu a tym samym zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy i podniesienie atrakcyjności usług edukacyjnych placówki

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do uczniów Technikum

Liczba osób przeszkolonych: 150

Wnioskowana kwota dofinansowania: 900.218,92 zł