Kryterium przyjęć jest złożenie dokumentów we wskazanym przez organizatora terminie. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż przewidzianych we wniosku miejsc, odbędzie się egzamin wewnętrzny. O zakwalifikowaniu będzie decydować liczba uzyskanych punktów.

Część teoretyczna – sobota-niedziela

Część praktyczna – poniedziałek-piątek

Każdy uczestnik otrzymuje:

  • materiały dydaktyczne (podręcznik, segregator, notatnik, długopis)
  • kserokopię materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowcę
  • zwrot kosztów zakwaterowania i podróży (dla uczestników zamieszkałych poza miejscem odbywania zajęć)
  • przerwę kawową i lunch