Partnerstwo dla innowacyjności – kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie podlaskim

Działanie: 8.2.1

Okres realizacji projektu: 01.04.2013-30.09.2014

Cel projektu: rozwój współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami

Grupa docelowa: osoby zatrudnione w MŚP, pracownicy naukowi uczelni prowadzące działalność na terenie woj. Podlaskiego. Przedsiębiorcy, których pracownicy zostaną objęci wsparciem prowadzą działalność w następujących dziedzinach gospodarczych: przemysł spożywczy, drzewny i meblarski, maszynowy, tekstylny, budowlany, produkcja sprzętu medycznego i turystyce.

Liczba osób przeszkolonych: 125

Wnioskowana kwota dofinansowania: 924.566,40 zł