Portrety Szpitali-Mapy Możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest JST

Działanie: 5.6

Okres realizacji projektu: 01.08.2011-31.05.2015

Cel projektu: stworzenie nowatorskiego systemu monitorowania funkcjonowania szpitali, który będzie wsparciem dla władz centralnych kraju w planowaniu polityk oraz działań, które wspierają samorządy terytorialne w wykonywaniu nałożonych na nie zadań publicznych

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do szpitali (Dyrektorów i Prezesów szpitali) i jednostek samorządów terytorialnych (JST) – właścicieli szpitali

Liczba osób przeszkolonych: 1.050

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.865.309,74 zł