Recepta na konkurencyjność- podniesienie kompetencji

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.07.2012-31.01.2014

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności zawodowej osób pracujący w sektorze ochrony zdrowia województwa podlaskiego poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych

Grupa docelowa: osoby zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia

Liczba osób przeszkolonych: 70

Wnioskowana kwota dofinansowania: 617.960,00 zł