Studium Informatyki w Służbie Zdrowia

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.04.2008-28.02.2009

Cel projektu: celem głównym projektu jest wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pracowników średniego szczebla sektora ochrony zdrowia.

Grupa docelowa: szkolenie skierowane jest do osób powyżej 45 roku życia z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia (pielęgniarki, położne, pracownicy rejestracji, pracownicy administracyjni) na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno prawnych na terenie woj. podlaskiego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 183.932,00 zł