Harmonogram

 

Rekrutacja na kursy będzie miała charakter ciągły. Rekrutacja będzie realizowana we wszystkich województwach jednocześnie. Dokładniejsze terminy szkoleń będą podawane na bieżąco.

kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

rekrutacja: maj 2016 –  sierpień 2017

szkolenie: listopad 2016 – grudzień 2017 (w okresie tym zostanie zrealizowanych po 10 edycji kursu w każdym z 6 województw – do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych po 25 osób)

kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

rekrutacja: maj 2016 –  luty 2017 (województwo podlaskie – rekrutacja zakończona)

szkolenie: lipiec 2016 – czerwiec 2017 (w okresie tym zostanie zrealizowanych po 10 edycji kursu w każdym z 6 województw – do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych po 25 osób)

kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

rekrutacja: maj 2016 –  czerwiec 2017

szkolenie: luty – czerwiec 2017, sierpień – grudzień 2017

kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

rekrutacja: maj 2016 –  sierpień 2017

szkolenie: marzec – czerwiec 2017, sierpień – październik 2017, październik – grudzień 2017

kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

rekrutacja: maj – grudzień 2016 (województwo podlaskie – rekrutacja przedłużona do końca sierpnia 2017)

szkolenie: wrzesień 2016 – styczeń 2017, luty – czerwiec 2017

kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego

rekrutacja: maj – grudzień 2016 (województwo podlaskie – rekrutacja przedłużona do końca sierpnia 2017)

szkolenie: wrzesień – grudzień 2016, luty – maj 2017

kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne

rekrutacja: maj 2016 – luty 2017 (województwo podlaskie – rekrutacja do 12.04.2017)

szkolenie: wrzesień 2016 – luty 2017, marzec – sierpień 2017

kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne

rekrutacja: maj 2016 – lipiec 2017

szkolenie: marzec – sierpień 2017, wrzesień 2017 – luty 2018

kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

rekrutacja: maj 2016 – luty 2017 (województwo podlaskie – rekrutacja przedłużona do końca sierpnia 2017)

szkolenie: wrzesień 2016 – luty 2017, marzec – sierpień 2017