Wsparcie jakości produkcji

 

  1. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – czerwiec 2016 r.
  2. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – grudzień 2016 r.