Zostań przedsiębiorczym

Działanie: 6.2

Okres realizacji projektu: 01.07.2013-30.06.2015

Cel projektu: wzrost liczby podmiotów gospodarczych, ograniczenie bezrobocia młodzieży oraz rozwój perspektywy tej grupy w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Pobudzenie inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia, stymulowanie rozwoju ekonomicznego

Grupa docelowa: kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie powiatów: siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, bielskiego i hajnowskiego zamierzający założyć działalność gospodarczą

Liczba osób przeszkolonych: 100

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.703.217,65 zł