Szanowni Państwo,
W dniu 13.03.2020 została wysłana wiadomość w formie elektronicznej dotycząca kolejnego etapu rekrutacji na Studia Podyplomowe MBA w ochronie zdrowia, realizowane w ramach projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia II”.
Wiadomość została skierowana do wszystkich osób, które wysłały wstępne zgłoszenie do projektu poprzez formularz rekrutacyjny na stronie ORDO.
Prosimy o sprawdzenie skrzynki odbiorczej e-mail oraz ewentualnie folderu SPAM.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do kolejnego etapu rekrutacji prosimy o przesłanie CV w terminie do 22.03.2020r. na adres szkolenia@ordo.info.pl