Organizacja zajęć

Kryterium przyjęć jest złożenie dokumentów we wskazanym przez organizatora terminie.

zajęcia będą realizowane w weekendy (sobota-niedziela)
Każdy uczestnik otrzymuje:

  • materiały dydaktyczne (podręcznik, teczka, notes, długopis)
  • kserokopię materiałów szkoleniowych
  • zwrot kosztów zakwaterowania (dla uczestników zamieszkałych poza miejscem odbywania zajęć)
  • przerwę kawową i lunch