„Bo jakie początki, takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku”

 

Działanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Beneficjent: Parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim
Partner: Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Bo jakie początki, takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku”
Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 do 30.06.2018
Wartość projektu: 1 243 116,00zł
Dofinansowanie: 1 056 457,62zł

Celem głównym projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci powiatu bielskiego poprzez stworzenie nowego miejsca edukacji dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizacja zajęć z zakresu kompetencji kluczowych oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych w terminie do 30.06.2018r.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 1. Dostosowanie/ adaptacja pomieszczeń
 2. Wyposażenie pomieszczeń przedszkola
 3. Zakup i montaż placu zabaw
 4. Bieżące funkcjonowanie przedszkola
 5. Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych
 • „Mały artysta” – koło plastyczne
 • „Hello” – koło jęz. angielskiego
 • „Maska” – koło teatralne
 • „W świecie cyferek” – koło matematyczne
 1. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne
 • Indywidulane zajęcia rewalidacyjne
 • Indywidulane zajęcia logopedyczne
Umiejętności

Opublikowano w dniu

16 grudnia 2016