„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce”

 

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Beneficjent: MS PRIME Marcin Szczebiot
Partner:
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce”

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 29.02.2020

Wartość projektu: 608 040,00 PLN
Dofinansowanie: 577 530,00  PLN

Celem projektu jest podniesienie potencjału edukacyjnego oraz jakości i zakresu oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce, poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych i objęcie wsparciem 150 uczniów (74K, 76M) klas I-VIII SP oraz 10 (9K, 1M) nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w SP ZSI, w terminie do 29.02.2020 r.

 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 1. Wyposażenie pracowni:
  Wyposażenie pracowni Terapia NAO
  Wyposażenie pracowni informatycznej
  Wyposażenie pracowni logopedycznej
  Wyposażenie pracowni terapeutycznej do prowadzenia terapii neurorehabilitacyjnej
  Wyposażenie pracowni do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej
  Wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć terapeutycznych: korekcyjno- kompensacyjnych
  Wyposażenie pracowni robotyki
 2. Zajęcia edukacyjne dla uczniów:
  Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem robota
  Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK
  Zajęcia logopedyczne
  Neurorehabilitacja
  Terapia Integracji Sensorycznej
  Terapia korekcyjno- kompensacyjna
  Budowa i programowanie robotów
 3. Wsparcie nauczycieli zatrudnionych w szkole objętej wsparciem:
  obsługa robota NAO
  animacja komputerowa
  grafika komputerowa
  tworzenie stron www
  metoda neuroflow
  prowadzenie zajęć z terapii korekcyjno-kompensacyjnej
Umiejętności

Opublikowano w dniu

17 stycznia 2019