„Wzrost edukacji przedszkolnej Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Białymstoku”

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Beneficjent: Katarzyna Redyk-Bagińska prowadząca działalność oświatową pod nazwą Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”
Partner:
 Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.
Tytuł projektu:Wzrost edukacji przedszkolnej Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Białymstoku
Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.07.2021
Wartość projektu: 111 480,80 PLN
Dofinansowanie: 94 758,68 PLN

Celem projektu jest wzrost kompetencji 30 dzieci (18K,12M) uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego “Puchatek” w Białymstoku oraz 5 nauczycieli (5K) w terminie do 31.07.2021r.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
 1. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
  Edukacja matematyczno-techniczna dla najmłodszych – 30 os (45h)
  Informatyka dla najmłodszych – 30 os (45h)|
  Active Kids angielski dla najmłodszych – 30 os (45h)
  Przedszkolaki z przyrodą za pan brat – 30 os (45h)
  Koło kulinarne „Przedszkolaki poznają nowe smaki” – 30 os (45h)
 2. Wyjazdy edukacyjne
  wyjazd do Silvarium Poczopek – 30os
 3. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
  Kurs z Metody Marii Montesori – 2 os (60h)
  Kurs matematyczno-techniczny – 5 os (5h)
Umiejętności

Opublikowano w dniu

20 lutego 2018