„Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy”

 

Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Beneficjent: Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.
Partner:
Powiat Wysokomazowiecki

Tytuł projektu: „Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy”

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2022

Wartość projektu: 999 939,70 PLN
Dofinansowanie: 949 385,70  PLN

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu (ul. Szkolna 8,18-230 Ciechanowiec) poprzez modernizację programu nauczania, realizację kursów zawodowych i szkoleń dla 27(25K/2M) uczniów, organizację stażu dla 15 uczniów, adaptację 2 pracowni dydaktycznych oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 10 (9K,1M) nauczycieli zatrudnionych w w/w szkole w terminie do dnia 30.06.2022 r.

 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
Adaptację i doposażenie pracowni
– Prace adaptacyjne
– Wyposażenie pracowni projektowania i estetyki fryzur
– Wyposażenie pracowni fryzjersko-kosmetycznej
Modernizacja programów nauczania – opracowanie minimum 8 programów
Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych
– Kurs języka angielskiego zawodowego – 16 osób/ 50 godz.
– Warsztaty matematyczne – 8 osób/ 50 godz.
– Warsztaty teoretyczno-praktyczne – 27 osób/ 300 godz.
Zajęcia wyrównawcze
– Matematyka – 16 osób/ 50 godz.
– Język angielski – 8 osób/ 50 godz.
Kursy zawodowe dla uczniów i nauczycieli
– Szkolenie fryzjerskie w Bydgoszczy – 30 osób (27 uczniów i 3 nauczycieli)
– Szkolenie fryzjerskie w Akademii w Krakowie – 30 osób (27 uczniów i 3 nauczycieli)
– Kurs wizażu i stylizacji – 29 osób (27 uczniów i 2 nauczycieli)
Staże zawodowe – 15 osób
Podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej:
– Studia podyplomowe w zakresie fryzjerstwa, kosmetologii i stylizacji – 3 osoby
Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie pracy z uczniem trudnym
– Szkolenie- praca z uczniem trudnym – 10 osób

Umiejętności

Opublikowano w dniu

20 października 2018