Wnioskodawca:

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z. o.o.,
z siedzibą w Białymstoku (15-101) ul. Jurowiecka 56, tel. 85-663-70-30,
fax: 85-663-70-30, e-mail: szkolenia@ordo.info.pl

Partnera Projektu:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, z siedzibą
we Wrocławiu (53-345) ul. Komandorska 118/120, tel. 71-368-01-00, fax: 71-367-27-78,

e-mail: mw@pgz.pl

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 listopada 2019