Kontakt

Wnioskodawca: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z. o.o., z siedzibą w Białymstoku (15-101) ul. Jurowiecka 56, tel. 85-663-70-30, fax: 85-663-70-30, e-mail: szkolenia@ordo.info.pl Partnera Projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu...

Dokumenty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Formularz zgłoszeniowy Deklaracja uczestnictwa w projekcie Oświadczenie uczestnika projektu Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i noclegów

Organizacja zajęć

Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia Białystok Czas trwania i liczba godzin:2 semestry, 192 godz. Rekrutacja trwa do 31.12.2019 – Rekrutacja zakończona Planowana data uruchomienia kierunku: 07.03.2020, kontynuacja od 20.02.2021 Zarządzanie i Finanse w Ochronie...

Warunki uczestnictwa

Kryteria udziału w projekcie: Formalne: 1.1 Spełnienie kryteriów grupy docelowej, 1.2 Przedłożenie kompletu dokumentów: formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 1.3 W przypadku...

Harmonogram

Rekrutacja będzie realizowana we wszystkich województwach jednocześnie. Dokładniejsze terminy szkoleń będą podawane na bieżąco. Studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia (280 godz.): Harmonogram zostanie podany wkrótce Studia podyplomowe zarządzanie i finanse w...