Rekrutacja będzie realizowana we wszystkich województwach jednocześnie. Dokładniejsze terminy szkoleń będą podawane na bieżąco.

 • Studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia (280 godz.):
  Harmonogram zostanie podany wkrótce
 • Studia podyplomowe zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia (192 godz.) edycja w Białymstoku
  Informacje zostaną podane w I kwartale 2021
 • Studia podyplomowe zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia (192 godz.) edycja we Wrocławiu
  Informacje zostaną podane w I kwartale 2021
 • Szkolenie HTA (16 godz.)
  – terminy realizacji szkolenia zostaną dostosowane do preferencji Uczestników Projektu
 • Szkolenie Lean Healthcare Management (32 godz.)
  – terminy realizacji szkolenia zostaną dostosowane do preferencji Uczestników Projektu

 

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia Białystok odbywa się na stronie https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1522,zarzadzanie_i_finanse_w_ochronie_zdrowia.html

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia Wrocław odbywa się na stronie https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1533,zarzadzanie_i_finanse_w_ochronie_zdrowia.html

Rekrutacja na pozostałe formy wsparcia zostanie uruchomiona wkrótce.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 listopada 2019