W wyniku wprowadzenia zmian w projekcie i koniecznością zatwierdzenia ich przez Instytucję Pośredniczącą, informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie www.ordo.info.pl 23.03.2017 po godzinie 15:00.